Per 1 januari 2018 is het Kabouternest niet meer actief

Visie: Kinderopvang

Visie: Kinderopvang

De basis

Allereerst heeft ieder kind een liefdevolle, veilige omgeving nodig om zich vertrouwd te kunnen voelen. Deze voorwaarde is nodig om de wereld te kunnen ontdekken en zich als individu te kunnen ontwikkelen. Wanneer ouders werken, zijn zij op zoek naar een plekje die deze veilige basis kan bieden voor hun kind. Het Kabouternest werkt graag samen met ouders om voor ieder kind opvang op maat te bieden.
 

Visie

Door de jarenlange ervaring in zowel de kinderopvang als het onderwijs heb ik mijzelf een visie aangemeten van waaruit ik werk. Deze kent veel overlappingen met het concept van de pedagoog Peter Petersen, het Jenaplan. Uit dit concept haal ik de dingen waar ik waarde aan hecht omtrent het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling. 
 

Pijlers

Het Kabouternest maakt gebruik van vier belangrijke basisactiviteiten te weten: gesprek, spel, werk en viering. Aangepast aan ieder individueel kind en diens situatie kunnen we door middel van deze pijlers gepaste opvang bieden. Het mooie van kleinschalige opvang is het feit dat er volop aandacht is voor ieder kind. We kunnen bewust tijd besteden aan ieders ontwikkeling, met elkaar praten, samen spelen, klusjes in en om het huis doen én de kleine (maar voor kinderen vaak zo grote) stappen in een kinderleven ‘vieren’.
 

Basisprincipes

De basis die de eerder genoemde pijlers vormen, worden versterkt met een aantal basisprincipes zoals ze binnen het jenaplanconcept zijn bedacht:
  • Ieder mens is uniek, zo is er maar een. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde.
  • Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gericht op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, levensbeschouwing en handicap geen verschil maken.
  • Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.
  • Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.
  • Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol omgaat met natuur en cultuur.
  • Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.