Per 1 januari 2018 is het Kabouternest niet meer actief

In de praktijk

In de praktijk
Het is allemaal uitgedacht, bij het Kabouternest proberen we niet alleen een daginvulling te geven maar willen we ook serieus bezig zijn met de ontwikkeling van ieder kind. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? We zullen een aantal voorbeelden geven.
 

Stilstaan bij kleine (grote) stappen

Een kind maakt in zijn jonge leven al vele momenten mee die het ‘vieren’ waard zijn. Bij het Kabouternest vinden we het leuk en heel belangrijk om elkaar bewust te laten worden van al die kleine momentjes. Bij baby’s kan het gaan om het kunnen omrollen, het kunnen kruipen of het zetten van de eerste stapjes. Bij peuters vieren we bijvoorbeeld het kunnen fietsen, het kunnen kleuren binnen de lijntjes en de stapjes van het zindelijk worden.
Het ‘vieren’ van deze momenten doen we vooral met woorden en expressie.
 

Zelfredzaamheid en begeleiding

De kinderen hebben de mogelijkheid om zelf te kiezen waar ze mee willen spelen, het speelgoed wordt regelmatig omgewisseld waardoor ze steeds ‘nieuw’ speelgoed hebben. Daarnaast wordt het speelgoed afgestemd op de  ontwikkeling en interesses van de kinderen. Wanneer tijdens het spelen conflicten ontstaan, grijp ik niet direct in. Ik geef de kinderen eerst de mogelijkheid om zelf tot een oplossing te komen, wanneer dit niet lukt begeleid ik ze daarbij.
 

Positief gedrag versus negatief gedrag

Kinderen spiegelen hun omgeving. Bij het Kabouternest stimuleer en beloon ik positief gedrag, hierdoor worden andere kinderen vaak aangespoord dit positieve gedrag ook te laten zien opdat zij ook beloont worden.
Negatief gedrag probeer ik zoveel mogelijk te negeren of om te buigen naar iets positiefs. Als er echt ongewenste of gevaarlijke situaties ontstaan, grijp ik direct in.