Per 1 januari 2018 is het Kabouternest niet meer actief

Dagindeling: Hoe ziet een dag eruit?

Dagindeling: Hoe ziet een dag eruit?
Het Kabouternest biedt flexibele opvang, wat inhoudt dat kinderen op verschillende tijden gebracht en gehaald kunnen worden. Om de dag toch ‘rustig’ te kunnen laten verlopen bieden we een steeds terugkerend dagritme. Dit geeft een handvat om de dag invulling te geven en kinderen weten wat ze te wachten staat.

Baby’s hebben een eigen ritme en bij het Kabouternest proberen we hier zoveel mogelijk op aan te sluiten, wanneer kinderen wat ouder worden kunnen ze meedoen met het ritme van het Kabouternest.
 

7.00 - 9.30

Kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen.
 

9.30 - 10.15

We ruimen samen op en gaan aan tafel zitten. We lezen of zingen wat en drinken water en eten wat fruit. Na dit tafelmoment is er een verschoon/W.C.-ronde.
 

10.15 - 11.45

Kinderen kunnen vrij spelen of meedoen aan een geleide activiteit, dit kan zowel binnen of buiten zijn. De kinderen zijn vrij om te kiezen maar worden wel gestimuleerd in wat past bij de dag. Bij mooi weer zullen we zoveel mogelijk buiten spelen, bij slecht weer zullen we meer knutselen.
 

11.45 - 12.30

We ruimen samen op en gaan aan tafel zitten voor de lunch. De kinderen krijgen eerst een boterham met iets hartigs en mogen daarna ook kiezen uit zoet beleg. Ook na dit tafelmoment is er een verschoon/W.C.-ronde.
 

12.30 - 15.00

Kinderen die in de middag slapen, gaan nu naar bed. Andere kinderen mogen vrij spelen. Ook hier wordt een rustmoment ingebouwd door het aanbod van speelgoed aan te passen. 
 

15.00 - 15.45

We ruimen samen op, de kinderen die hebben geslapen worden uit bed gehaald en daarna gaan we aan tafel. We drinken water en eten een koekje of soepstengel of kiezen voor een beschuitje, rijstwafel of plakje ontbijtkoek. Natuurlijk is er na dit tafelmoment weer een verschoon/W.C.-ronde.
 

15.45 - 17.30

Kinderen kunnen meedoen aan een geleide activiteit of vrij spelen. Weer kunnen zij zelf kiezen maar worden zij gestimuleerd om te doen aan de aangeboden activiteiten. 
 

17.30 - 18.30

We ruimen het speelgoed op en dekken de tafel. Kinderen die nog niet opgehaald worden kunnen een hapje mee eten of krijgen hun eigen meegebrachte eten. Kinderen die thuis eten mogen vrij spelen.
 

18.30 - 19.00

Kinderen nog wat vrij spelen tot ze worden opgehaald. 
 

 

Bij geleide activiteiten kun je denken aan knutselen, puzzelen, (leer)spelletjes spelen of wandelen. We werken bij het Kabouternest graag in thema’s en zullen alle activiteiten hier zoveel mogelijk aan koppelen. Naast de dagelijkse activiteiten hebben we (wanneer de bezetting dit toelaat) ook ruimte voor speciale activiteiten. Wanneer dit extra kosten met zich meebrengt is dit altijd pas na overleg met ouders.