Per 1 januari 2018 is het Kabouternest niet meer actief